Gy. I. K.

Mit és hány órában kell tanulni a „B” kategóriás gépjárművezetői tanfolyamon?

Az elméleti képzés a következő tantárgyakból áll:

– Közlekedési ismeretek (KRESZ): 18 óra
– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 5 óra
– Járművezetés elmélete: 5 óra

A gyakorlati képzés tematikája:

– Járműkezelés: 9 óra
– Városi vezetés: 14 óra
– Országúti vezetés: 4 óra
– Éjszakai vezetés: 2 óra
– Vizsgák: 1 óra

Mi a helyzet az eü-vizsgával?

A vezető engedély kiállításához szükséges igazolást a vizsgabizottság csak annak adja ki, aki hivatalosan igazolni tudja elsősegély-nyújtói végzettségét. Ilyen tanfolyamok az ország minden területén indulnak (a képzési helyekről az autósiskola ad tájékoztatást). Az eü tanfolyamok időtartama 4-től 12 óráig terjedhet. Mindenképpen olyan képzési helyet kell választani, amely felkészít a jogosítvány megszerzéséhez szükséges eü-vizsgára. Az árak általában 10–15 000 forint között mozognak.
Az elsősegély-nyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt vizsgahelyein lehet letenni, az illeték jelenleg 4300 Ft.

Hogyan válthatok menet közben autósiskolát?

Előfordul, hogy különböző okok – pl. másik településre való költözés – miatt a tanuló autósiskolát kíván váltani. Erre természetesen joga van: írásbeli kérelmet kell benyújtania az iskola vezetőjéhez, aki ezt követően kiadja számára a teljesített órákról, vizsgákról szóló igazolást. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy az iskola díjat számíthat fel az őt elhagyó tanulónak. Ennek összegét nem szabályozza semmilyen törvény vagy rendelet, azt az iskola saját hatáskörében állapíthatja meg. Más kérdés, hogy a tanulóval a beiratkozáskor kötött tanulmányi szerződésben ezt az összeget meg kell határozni – már csak ezért is érdemes ragaszkodni a tanulmányi szerződéshez, hiszen így nem érheti váratlan, kellemetlen meglepetés a tanulót.

Mi van akkor, ha nem vagyok elégedett a gyakorlati oktatóval?

Elég gyakori, hogy a tanulók különböző okok miatt nem jönnek ki a gyakorlati oktatóval. A helyzet orvoslására kétféle lehetőség kínálkozik:

  1. A tanuló próbálja meg kulturáltan megbeszélni az oktatóval a problémákat. Az oktatók többsége a tanulók felvetéseire pozitívan reagál, és megpróbál változtatni a kifogásolt pontokon – nem véletlenül, hiszen az ő elemi érdeke is az, hogy jó hírnevet szerezzen magának.
  2. Amennyiben mindez nem vezet eredményre, a tanuló az iskolavezetőhöz vagy az általános titkárhoz fordulhat azzal a kéréssel, hogy az jelöljön ki számára másik oktatót. Ebben az esetben az illetékesek megnézik, hogy melyik oktató rendelkezik szabad időponttal, és oda osztják be a tanulót. Az új oktató természetesen megkapja az előző oktatótól a tanuló vezetési kartonját, amelyen szerepelnek a tanuló addigi teljesítései. Azokban az iskolákban, ahol ún. oktamétert használnak, a fenti folyamat egyszerűbben és gördülékenyebben zajlik le. A lényeg, hogy az ehhez hasonló problémák szinte mindig megoldhatók az adott autósiskolán belül.

Ki felel a tanulóvezető által esetlegesen okozott károkért?

A gyakorlati órákon bekövetkezett anyagi és személyi károkért a tanuló nem vonható felelősségre, kivéve, ha a tanuló a kárt szándékosan vagy ittas, bódult állapotban okozta. Az egyéb, a gyakorlati órákon kívül a tanuló által az iskola vagyontárgyaiban okozott károkat az iskola megtéríttetheti a károkozóval.

Akkor most 16 és fél vagy 17 év a korhatár a „B” kategóriás jogosítvány megszerzéséhez?

A beiratkozás pillanatában a jelentkezőnek legalább 16 és fél évesnek kell lennie, de elméleti vizsgára a tanuló csak akkor bocsátható, ha már betöltötte a 16 év 9 hónapos életkort. Vezetési vizsgát csak az a tanuló tehet, aki már beöltötte 17. életévét.

Az autósiskola mikor tagadhatja meg a jelentkező felvételét?

„B” kategóriás képzésre a következők birtokában lehet jelentkezni: igazolt 8 osztályos végzettség, orvosi alkalmassági vélemény, 16 és fél éves életkor, 1 db igazolványkép, kitöltött jelentkezési lap. Amennyiben ezek közül bármelyik hiányzik, az iskola hiánypótlásra szólíthatja fel a jelentkezőt. Amennyiben ennek a jelentkező nem tesz eleget, az iskola megtagadhatja a tanuló felvételét.

A képzés során felmerülő problémáival kapcsolatosan kihez fordulhat a tanuló?

A tanuló a képzéssel kapcsolatos panaszával az iskola vezetőjéhez, a területileg illetékes közlekedési felügyelethez és a közlekedési főfelügyelethez, pénzügyi viták esetén pedig a polgári bírósághoz fordulhat.

Visszakérheti-e a tanuló a már befizetett tanfolyam díját?

Erre kivételes esetekben van lehetőség. A kérelmet minden esetben írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének, aki elbírálja annak jogosságát. A tanfolyam díjának visszatérítése nem lehetséges abban az esetben, ha a tanuló a tanfolyam elvégzése után sikertelen vizsgát tett.

Mi történik akkor, ha nem sikerül letenni valamely vizsgát?

Amennyiben a tanuló az elméleti vizsgán nem felelt meg, az adott tárgyból három napon belül újra vizsgázhat. Amennyiben a tanuló ötször tesz sikertelen vizsgát egy tárgyból, csak akkor bocsátható újra vizsgára, amennyiben ismételten elvégzi a tanfolyamot az adott tárgyból.
Ehhez hasonlóan a gépjármű-vezetési gyakorlati vizsga is ötször ismételhető meg. Akinek ötödszörre sem sikerül letennie a vizsgát, az csak rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat után bocsátható újra vizsgára.

Megszakítható a gépjárművezető-képző tanfolyam?

A vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után egy éven belül lehet letenni. Amennyiben a tanuló ez alatt az idő alatt nem teljesíti az összes előírt vizsgát, akkor a már megszerzett vizsgái is érvényüket vesztik. Ezt követően vizsgát tenni már csak a korábbi feltételek ismételt teljesítése után lehet.

Az alvállalkozóként dolgozó gépjárművezető-szakoktató hány képzési szervnél oktathat egyidejűleg?

Tevékenységi engedéllyel két vagy akár több iskolában is, figyelembe véve azt, hogy a szakoktató közúti járművezetést maximum napi 10 órában végezhet.