Jogok és kötelezettségek - Adok-kapok

Mit várhatok el az autósiskolától?

Jóllehet, elméletileg az autósiskoláknak rendelkezniük kellene kulturált ügyfélfogadó irodával, ilyet a kisebb, egyébként színvonalas szolgáltatást nyújtó vállalkozások nem minden esetben tudnak fenntartani. Így ha nincs ilyen, nem kell feltétlenül másik iskolát keresnünk. Van azonban néhány dolog, amit mindenképpen elvárhatnak a tanulók az iskolától. Például:

– Első és legfontosabb dolog: az iskola adjon egy tájékoztatót működési szabályzatáról, amely kitér a hallgatók jogaira és kötelezettségeire is. Vigyázat! Ha ilyet külön kérésre sem adnak, akkor válasszunk inkább másik autósiskolát.
– Az autósiskolának minden befizetésünkről megfelelő bizonylatot kell adnia.
– Az autósiskolának a szolgáltatást a képzés teljes időtartama alatt a rendeleteknek és szabályzatoknak megfelelően kell végeznie.
– Az autósiskolának teljes körűen felelnie kell az általa nyújtott szolgáltatásokért, különös tekintettel a vizsgaügyintézésre.
– Az elméleti oktatás helyszíne – még ha az nem is fényűző – kínáljon méltó körülményeket a tanuláshoz.
– Az oktatók legjobb tudásuknak megfelelően, lelkiismeretesen adják le a tananyagot.
– Az oktatók tudásuk, intelligenciájuk, megjelenésük révén rendelkezzenek tekintéllyel a hallgatók előtt.
– Az elméleti és gyakorlati órák pontosan kezdődjenek el a meghirdetett időpontban. Ha valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges, az iskola előre értesítse a hallgatót.
– A gyakorlati óra valóban tartson a szabályzatban meghatározott ideig. Ennek garanciája a nem túl régóta (s egyelőre nem is széles körben használt) ún. oktaméter.
– A gyakorlati óra időtartama alatt kizárólag vezetési gyakorlat folyjon. A kávézást, ügyintézést, a telefonok lebonyolítását az oktató halassza az óra utánra!
– Az esetleges panaszokat, észrevételeket az oktatók, illetve az autósiskola vezetője hallgassa meg, majd azokra érdemben reagáljon, és ha kell, hozza meg a szükséges intézkedéseket.

Az iskola mit várhat el tőlem?

Miként sehol, úgy az autósiskolában sem működik az „én fizetek, ezért azt csinálok, amit akarok” hozzáállás. Sokkal célravezetőbb ennél a fegyelmezett, kulturált viselkedés, elvégre a tanuló érdeke, hogy minél előbb a kezében legyen a jogosítvány. Mindemellett az iskola természetesen a szabályzatban is rögzíti a tanulókkal szembeni minimális elvárásait, amelyek betartása feltétele a tanfolyamon való részvételnek. Ezek a követelmények iskolánként eltérhetnek egymástól, de vannak olyanok, amelyek majdnem mindenütt azonosak. Így például a tanulónak
– kötelező megjelennie az elméleti órákon;
– pótolnia kell az esetleges hiányzásokat;
– gyakorlati órák esetén a hiányzást időben – legtöbbször 12 órával előbb – jeleznie kell;
– a gyakorlati órákon vezetésre képes állapotban kell megjelennie (a bódult vagy ittas állapotban okozott károkért, esetleges személyi sérülésért a tanuló viseli a felelősséget!);
– az iskola által nyújtott szolgáltatások ellenértékét az előre megállapodott módon és időben kell kiegyenlítenie.